I share about Frontend, Engineer and some thoughts in Product and Life 😴

✨ New

👨‍💻 Engineer

⛓ Blockchain

🚀 Product

🤔 Thought

🤪 Others

Follow me @thanhledev

Thứ 7 (24-12) lúc 9 giờ sáng mình có buổi workshop nhỏ chia sẻ cách viết Smart Contract dùng Solidity, target là chỉ cần biết code là làm được.
Nếu bạn hứng thú hãy tham gia nhé!