I share about Frontend, Engineer and some thoughts in Product and Life 😴

✨ New

👨‍💻 Engineer

⛓ Blockchain

🚀 Product

🤔 Thought

🤪 Others

Follow me @thanhledev

Xin lỗi các bạn vì thời gian qua mình không dành thời gian viết nhiều. Dạo này mình khá bận cho dự án https://getnimbus.io. Check it out 🥳