📦

Blockchain cho mọi người

Tại sao nên đọc bài này

  • Giải thích cách làm việc của blockchain về mặt technical (nhưng không cần quá nhiều kiến thức về technical)
  • Góc nhìn của mình về Blockchain

Blockchain

notion image
 
 
Bài viết và slide là lần đầu minh chia sẻ về những thứ mình làm và những thứ mình tin. Do đó có thể góc nhìn của người đọc sẽ khác nhau, Bitcoin có thể với một số người chỉ là một tài sản đầu cơ không có giá trị nội tại. Tuy nhiên, mình rất muốn nghe góc nhìn của mọi người về blockchain!
 

Loading Comments...

Follow me @thanhledev

Thứ 7 (24-12) lúc 9 giờ sáng mình có buổi workshop nhỏ chia sẻ cách viết Smart Contract dùng Solidity, target là chỉ cần biết code là làm được.
Nếu bạn hứng thú hãy tham gia nhé!